Blanke Sælgere sælger meget mere!

Tilmeld dig her!
Blanke Sælgere sælger meget mere!
loader
Register for the Webinar

Når du bevidst går ind til dit kundebesøg uden en færdigsyet løsning, har du en markant større chance for at sælge. Du bør bruge din viden om kundens hjerne og fokusere på afdækningen af din kundes behov i stedet for, hvad du gerne vil sælge til kunden.

Vi kommer bl.a. til at tale om:

  • Sådan undgår du, at du mister relationen under salget? 
  • Erstat interessant med interesseret 
  • Brug din grønne chips 
  • Drop de kedelige spørgsmål – og brug spørgsmål, kunden oplever som udviklende og værdiskabende 
  • Hvordan stopper du kunden, som taler for meget? 
  • Pauser har større værdi, end du aner. Hvordan kommer du videre? 
  • Et tilbud til dig – du personligt bliver rigere af

Få metoden til at slukke dit løsnings-gen og sætte kunden i centrum på Webinaret "Blanke sælgere sælger meget mere" den 15. januar klokken 20:00.

Jeg glæder mig til at dele ud af min store viden indenfor kundepsykologi og salg.

De bedste hilsner

Søren Lindhardt
Business Mentor, foredragsholder og underviser med speciale i kundepsykologi og salg